Informacja dotycząca RODO

Informacja o Danych Osobowych posiadanych przez FULGEO P.H. Bogdan Rogoziński

25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na ternie UE.
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest FULGEO P.H. Bogdan Rogoziński z siedzibą w Łodzi, ul. Śląska 110A, NIP: 729-159-89-44. Dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczone poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa,
że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
 

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
- dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego
- dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej
- dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania
informacji dotyczących naszej współpracy oraz przedmiotów obrotu handlowego
- dokumenty handlowe i zamówienia dotyczące naszej współpracy
- umowy dotyczące naszej współpracy
- korespondencję elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracy
 

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe:
Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanym dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników FULGEO P.H.
 

Cel i okres przechowywania Państwa danych osobowych:
Dane osobowe przetwarzane będą w celach prawidłowego świadczenia usług określonych w umowach, które z Państwem zawarliśmy oraz w celu prowadzenia z Państwem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa obrotu handlowego.
Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej na podstawie podpisanych z Państwem umów i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.
 

Pouczenie o prawach:
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres fulgeo@fulgeo.pl, telefon +48 42 637 64 02 lub korespondencyjnie na adres FULGEO P.H. Bogdan Rogoziński, 93-237 Łódź, ul. Śląska 110A.
 

Niezgłoszenie sprzeciwu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przetwarzania Państwa Danych Osobowych.

Łódź, dnia 24.05.2018 r.

 

Promocje

Downlight Led Slim 4W 108x108x20 mm barwa 4000K kolor obudowy biały - cena 12,30 zł brutto/szt (10,00 zł netto). Oferta ważna do wyczerpania stanów magazynowych !!!
więcej
Świetlówki liniowe T8 o mocy 15W 30W 36W-1m 6500K
Świetlówki liniowe T8 o mocy: 15W, 30W, 36W-1metr w barwie daylight (6500K). Cena 5,00 zł netto/szt (6,15 zł brutto/szt). Towar dostępny do wyczerpania stanów magazynowych !!!
więcej
Stateczniki magnet. 1x15W 1x18W 1x30W 1x58W
Stateczniki magnetyczne do świetlówek liniowych T8 o mocach: 1x15W 1x18W 1x30W 1x58W. Cena: 4,07 zł netto/szt (5,00 zł brutto/szt). Oferta ważna do wyczerpania stanów magazynowych !!!
więcej
PK-2P 230V przekaźnik elektromagnetyczny F&F 2x8A
PK-2P 230V przekaźnik elektromagnetyczny F&F ze stykami przełącznymi 2x8A. Cena 29,00 zł netto (35,67 zł brutto) Towar dostępny do wyczerpania stanów magazynowych !!!
więcej

Dane kontaktowe

FULGEO P.H. Bogdan Rogoziński

93-237 Łódź , ul. Śląska 110A

tel. / fax 0-42 637-64-04
tel. 0-42 637-64-02

e-mail: fulgeo@fulgeo.pl